Produkt Kalkyle

Kalkuler og beskriv dine produkter og fremgangsmåter
for produksjon og behandling av dine produkter.

Hva er P-Kalk?

P-Kalk er et program for å kalkulere dine produkter. I tillegg kan det beskrive dine produkter og framgangsmåte for produksjon og behandling av dine produkter, Dvs. en produktbeskrivelse og en dokumentasjon av produksjonen av produktene dine. P-Kalk består av fire moduler; Råvarer, Produkt, Kalkyle og Import.

Her kan du bygge din egen råvareliste og importere elektroniske prislister fra dine leverandører. Du kan legge inn resepter, beskrive produkter med mengder og framgangsmåter. Legge inn arbeidstider og påslag og kalkulere kostpris og fortjeneste. Sette sammen produkter til leveranser som kalkulerer dekningsbidrag.

P-Kalk har en egen utvidelse med beregning av næringsverdier for produsenter av matvarer.

P-Kalk Råvarer

Produktbeskrivelse (resepter) er gjerne basert på råvarer. Og det å få laget seg en god råvareliste, vil gjøre det enklere å bruke P-Kalk som arbeidsverktøy.

I P-Kalk bruker du dine egne navn på råvarer og innkjøpte varer når du beskriver dine produkter. Systemet tar seg av link til leverandørenes varenr.

Råvarer kan du legge inn i systemet på to måter; du kan taste inn navn og all informasjon knyttet til varen eller du kan hente den fra en elektronisk prisliste som du får fra dine leverandører (se P-Kalk Import).

En råvare kan ligge inne med samme navn fra ulike leverandører.

I denne modulen er det også en lagertellingsfunksjon.

Image

P-Kalk Produkt

Produktet ditt er det viktigste du har i din bedrift. Alt du gjør i din virksomhet dreier seg om å bringe fram produkt du kan levere til kjøper og få betalt for det.

En råvare kan ligge inne med samme navn fra ulike leverandører.

I denne modulen er det også en lagertellingsfunksjon.

Image

Derfor er en god beskrivelse av dine produkter og alt som påvirker produktet grunnlaget for all informasjonsbehandling i din virksomhet. I P-Kalk kan du beskrive produktet med hvilke råvarer som skal til (resept), tilstand til råvarene, forventet svinn, beskrivelse av fremgangsmåter, fakta om produktet og arbeidsoperasjoner, osv.

Du får en komplett produktbeskrivelse som kan benyttes til mange forhold i tillegg til det økonomiske; f.eks. dokumentasjon, sikkerhet og sporing.

Det gir et grunnlag for å beregne mengde og simulere priser.

Egne halvfabrikat kan inngå i andre produkter; fullt integrert. Det betyr at du kan bygge produktstrukturer med fra 1 til 20 nivåer.

Image

P-Kalk Kalkyle

Med denne modulen kan du lage sammensatte kalkyler med dine egne produkter, med råvarer og innkjøpte varer, kostnadslinjer, osv.

Kan benyttes for å gi tilbud på et prosjekt, en kunde sitt kjøp i en periode, en leveranse, o.l.

Image

Kalkylen beregner salgskost, varekost og du kan legge på transport, andre indirekte kostnader og finanskostnader.

P-Kalk Import

Det er en selvfølgelighet at korrekte kalkyler forutsetter korrekte grunndata; dvs. råvarepriser.

Med P-Kalk kan du motta elektroniske prislister fra dine leverandører og oppdatere dine kalkyler med "et tastetrykk".

Du får oversikt hvilke av dine produkter som endrer kostpris vesentlig etter at nye råvarepriser er lagt inn.

Kontakt oss

Kontakt Teigen Programvare AS for et uforpliktende tilbud!

Kontaktskjema